The impact of home environment and daycare environment on children's emotional behavior

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The impact of home environment and daycare environment on children's emotional behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap