The impact of Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna on Husain al-Houthi

Mohammed Almahfali

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

This paper elucidates the influence of Hassan al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood, on Hussein Al-Houthi, the founder of the Houthi movement in Yemen, by comparing al-Houthi’s Malazim (lectures) to al-Banna’s Rasa'il (messages)

Originalspråkengelska
SpecialistpublikationArabia Felix Center for Studies
FörlagArabic Felix Center for Studies
StatusPublished - 2021 maj 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The impact of Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna on Husain al-Houthi”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här