The impact of neoadjuvant chemotherapy on skeletal muscle depletion and preoperative sarcopenia in patients with resectable colorectal liver metastases

Sam Eriksson, Jan Nilsson, Peter Strandberg Holka, Jakob Eberhard, Inger Keussen, Christian Sturesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat