The impact of obesity on the development and progression of rheumatoid arthritis.

Axel Finckh, Carl Turesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1911-1913
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym73
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här