The Impact of Paternal and Maternal Smoking on Semen Quality of Adolescent Men.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1083 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Maternal smoking during pregnancy has been reported to negatively impact sperm counts of the sons. Sufficient data on the effect of paternal smoking is lacking.
Originalspråkengelska
Artikelnummere66766
TidskriftPLoS ONE
Volym8
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Impact of Paternal and Maternal Smoking on Semen Quality of Adolescent Men.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här