The Impact of Type of Mesh Repair on 2nd Recurrence After Recurrent Groin Hernia Surgery

Dan Sevonius, G. Sandblom, E. Agger, S. Smedberg, Agneta Montgomery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Impact of Type of Mesh Repair on 2nd Recurrence After Recurrent Groin Hernia Surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap