Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The implementation of a noninvasive lymph node staging (NILS) preoperative prediction model is cost effective in primary breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions