The Implementation of the Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multi-level Governance

Julija Naujekaite

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Abstract in Uncoded languages
Tarptautiniai klimato kaitos susitarimai ir Europos Sąjungos teisės aktai veikia skirtingus valdymo lygmenis, įskaitant nacionalines teisės sistemas ir administravimo modelius. Disertacijoje iškeltas tyrimo klausimas – Kaip Lietuva, konkrečiai pramonės sektorius, įgyvendina šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijų mažinimo reikalavimus, nustatytus Kioto protokolu ir Europos Sąjungos teisės aktais? Reikalavimų mažinti ŠESD emisijas įgyvendinimas yra analizuojamas daugiapakopio valdymo perspektyvoje. Analizuojami keturi lygmenys – viršvalstybinis, valstybinis, subvalstybinis ir visuomeninis, kurie disertacijoje gretinami su tarptautine, nacionaline, administracine ir pramonės plotmėmis. Taigi klimato kaitos teisės aktų įgyvendinimas paremtas valdžios sprendimų priėmimo dispersija skirtinguose lygmenyse. Disertacijoje apibūdintos teisės sistemos, susijusios su ŠESD mažinimu, identifikuojant institucijas ir jų įgaliojimus. Remiantis teisės sociologijos perspektyva, hierarchinis teisės normų įgyvendinimo principas siejamas su teisės poveikiu (ir atsaku) pramonės sektoriuje. Atlikus kokybinį tyrimą imant interviu iš tyrimo dalyvių, kurie dirba valstybės ir administracinėse institucijose ir pramonės įmonėse, išnagrinėtos ir įvertintos dominuojančios varomosios jėgos ir normos, veikiančios dalyvių elgseną kiekviename tiriamajame lygmenyje. Ištirtas pramonės sektoriaus atsakas politikos įgyvendinimo procese bei pateikti pasiūlymai dėl Kioto protokolo ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų mažinti ŠESD emisijas įgyvendinimo.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Rättssociologiska institutionen
Handledare
  • Åström, Karsten, handledare
  • Svensson, Måns, handledare
  • Lazdinis, Imantas, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2011 dec. 16
Förlag
ISBN (tryckt)978-9955-19-352-4
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-12-16
Time: 10:00
Place: Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithauen

External reviewer(s)

Name: Kazimieras Paulikas, Vygandas
Title: Professor
Affiliation: Mykolas Romeri University

Name: Wickenberg, Per
Title: Docent
Affiliation: Lunds Universitet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Implementation of the Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multi-level Governance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här