The Implementation of the Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multi-level Governance

Julija Naujekaite

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Implementation of the Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multi-level Governance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap