The importance of biomechanical restoration for total hip arthroplasty

Bidragets översatta titel : Betydelsen av biomekanisk optimering vid höftproteskirurgi

Sverrir Kiernan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

195 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat