The importance of biomechanical restoration for total hip arthroplasty

Bidragets översatta titel : Betydelsen av biomekanisk optimering vid höftproteskirurgi

Sverrir Kiernan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat