The importance of communication and writing in higher education: reflections from an English for Specific Purposes lecturer

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Originalspråkengelska
FörlagLunds Universitet - Genombrottet; In Lärande i LTH blad 25, April 2014
Utgivningsformattext
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här