The importance of hypoxia in radiotherapy for the immune response, metastatic potential and FLASH-RT

Eui Jung Moon, Kristoffer Petersson, Monica M. Olcina

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The importance of hypoxia in radiotherapy for the immune response, metastatic potential and FLASH-RT”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap