The importance of socioeconomic factors for compliance and outcome at screening for abdominal aortic aneurysm in 65-year-old men.

Moncef Zarrouk, Jan Holst, Martin Malina, Bengt Lindblad, Christine Wann-Hansson, Maria Rosvall, Anders Gottsäter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The importance of socioeconomic factors for compliance and outcome at screening for abdominal aortic aneurysm in 65-year-old men.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap