The incidence and risk of central venous catheter malpositioning: a prospective cohort study in 1619 patients.

Andreas Pikwer, Lars Bååth, B Davidson, I Perstoft, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat