The inflammatory response to traumatic brain injury and a potential cure for it

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

47 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Siesjö, Peter, handledare
  • Marklund, Niklas, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 mars 1
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8021-522-0
StatusPublished - 2024

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-03-01
Time: 13:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund
External reviewer(s)
Name: Helmy, Adel
Title: PhD, Associate Professor
Affiliation: University of Cambridge

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • TBI traumatic brain injury
  • Neuroinflammation
  • clinical trial
  • Clinical trial design

Citera det här