The influence of dust growth on the observational properties of circumplanetary discs

Matthäus Schulik, Bertram Bitsch, Anders Johansen, Michiel Lambrechts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of dust growth on the observational properties of circumplanetary discs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap