The influence of porous silicon on axonal outgrowth in vitro.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Axonal outgrowth on smooth and porous silicon surfaces was studied in organ culture. The pore size of the silicon substrata varied between 100 and 1500 nm. We found that axons preferred to grow and elongate on porous silicon surfaces only when pores of (150-500 nm) are available.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1447-1449
TidskriftIEEE Transactions on Biomedical Engineering
Volym55
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The influence of porous silicon on axonal outgrowth in vitro.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här