The influence of process parameters on aroma recovery by hydrophobic pervaporation

Olivera Trifunovic, Frank Lipnizki, Gun Trägårdh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of process parameters on aroma recovery by hydrophobic pervaporation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap