The influence of productivity and width of littoral zone on the trophic position of a large-bodied omnivore.

Patrik Stenroth, Niklas Holmqvist, Per Nyström, Olof Berglund, Per Larsson, Wilhelm Granéli

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The influence of productivity and width of littoral zone on the trophic position of a large-bodied omnivore.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap