The inner flow geometry in MAXI J1820+070 during hard and hard-intermediate states

B. De Marco, A. A. Zdziarski, G. Ponti, G. Migliori, T. M. Belloni, A. Segovia Otero, M. A. Dziełak, E. V. Lai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The inner flow geometry in MAXI J1820+070 during hard and hard-intermediate states”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap