The inner world of a simple robot

Germund Hesslow, Dan-Anders Jirenhed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The inner world of a simple robot”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap