The inside of a paradigm. An expedition through an incident reporting system.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1410 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
 • Gustafson, Pelle, handledare
 • Bergström, Johan, handledare
Tilldelningsdatum2018 feb. 2
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-578-9
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-02-02
Time: 13:00
Place: Aula Nedre, LUX Building C, Helgonavägen 3, Lund
External reviewer(s)
Name: Macrae, Carl
Title: Dr
Affiliation: University of Oxford, England
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2018:11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Patientsäkerhet
 • Avvikelse
 • Händelseanalys
 • Avvikelserapporteringssystem
 • Vårdgivare
 • Tillsynsmyndighet
 • Ontologi
 • Paradigm

Citera det här