The insulin receptor substrate 4 gene (IRS4) is mutated in paediatric T-cell acute lymphoblastic leukaemia.

Kristina Karrman, Margareth Isaksson, Kajsa Paulsson, Bertil Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat