The Intensive Care Unit syndrome/delirium, patients' perspective and clinical signs

Anetth Granberg Axèll

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Intensive Care Unit syndrome/delirium, patients' perspective and clinical signs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap