The interannual variability of Africa's ecosystem productivity: a multi-model analysis

U. Weber, M. Jung, M. Reichstein, C. Beer, M. C. Braakhekke, Veiko Lehsten, D. Ghent, J. Kaduk, N. Viovy, P. Ciais, N. Gobron, C. R. Odenbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The interannual variability of Africa's ecosystem productivity: a multi-model analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi