The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

Johan Lagerkvist

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling riktar fokus mot en paradox: statsmaktens kontroll och social frihet över Internet ökar parallellt i Kina. Studien, som baseras på fältarbete utfört mellan 2002 och 2006 och 48 intervjuer, söker finna svaren på två frågor: 1. Hur kan internetanvändningen bidra till ett öppnande av den publika sfären, på ett sätt som gör den mer oberoende av enpartistatens kontroll? 2. I ljuset av statens uppmuntran till ökat internetanvändande i landet, hur redogör den kinesiska enpartistatens ombud för undertryckandet av samma användning, inför sig själva och till hela befolkningen, som en del av ansträngningarna att behålla kontrollen över politiken i en låst publik sfär? Kärnan i denna undersökning utgörs av fyra empiriska kapitel, vilka riktar in sig på olika frågor rörande Internets frihet och internetkontroll i Kina. Kapitel 2 undersöker hur en alternativ och folklig agenda på kinesiska nätverk influerar den officiella och statskontrollerade dagordningsfunktionen. Kapitel 3 diskuterar behovet av effektiva motåtgärder mot Internets ?ohälsosamma tendenser?, såsom de uppfattas av olika intellektuella röster, enpartistatens statstjänstemän och politiska kadrer. Kapitel 4 fokuserar på den underliggande rationaliteten bakom Kinas modeller för elektronisk statsförvaltning, e-government, och om de stärker enpartistatens legitimitet genom att antingen ge samhällsservice online, eller genom att kommunicera övertygande om det nuvarande politiska systemet. Kapitel 5 framhäver introduktionen av en nyhetsproduktion i onlineformat och de nya möjligheterna för ny formering av allmänopinion som kan bidra till en miljö som gynnar samhällets och politikens demokratisering. Det avslutande kapitlet, kapitel 6, utformar i detalj avhandlingens fynd och infattar dem i ett socialt kontrakt om internetanvändning i Kina, vilket bidrar till ny förståelse för hur denna användning, kontroll, social pluralisering och den politiska dynamiken på och genom Internet utvecklas i den samtida kontexten. Det existerande sociala kontraktet om utvecklingen av internetmedier mellan enpartistaten och samhället möjliggör demokrati, men det bromsar också upp hastigheten i processen, och vägleder demokratisering i en bestämd riktning. En lansering av teorin om mindre publika sfärer under auktoritärt politiskt styre görs. Teorin inlåter sig i dialog med teorier och debatter om politisk kultur, social kontroll, den allmänna opinionen och propaganda. De mindre publika sfärerna bistår öppnandet av den publika sfären i Kina. Massmediernas beroende och deras bundenhet, och den låsta publika sfären kan kringgås och omförhandlas från mediesystemets och byråkratins kärnor.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kinesiska
Handledare
  • Ragvald, Lars, handledare
Tilldelningsdatum2006 sep. 15
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-628-6919-9
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-09-15
Time: 13:15
Place: Konferensrummet, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Scheelevägen 15D, Lund

External reviewer(s)

Name: Rosen, Stanley
Title: Professor
Affiliation: University of Southern California, Los Angeles

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här