The interplay of past and present: papers from a session held at the 9th annual EAA meeting in St. Petersburg 2003. En anmälan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)56-58
TidskriftMETA: Medeltidsarkeologisk tidskrift
Volym4
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här