The introductory course - a new start of medical education at the University of Lund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2227-2230
TidskriftLäkartidningen
Volym8
Utgåva103
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Faculty of Medicine (000022000), Faculty office (013100001), Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit (013242530), Neurophysiology (013212004), Neuronano Research Center (NRC) (013210020), Family Medicine (013241010), Gastroenterology (013240600)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här