The Invisible Suffering: Sexual Coercion, Interpersonal Violence, and Mental Health - A Cross-Sectional Study among University Students in South-Western Uganda.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

267 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Despite a history of conflicts and widespread human rights violation in sub-Saharan Africa, little is known about the prevalence of interpersonal violence among the population in this region. Evidence from high-income countries suggests that exposure to violence has mental health consequences and violence also has associations with experiences of sexual coercion.
Originalspråkengelska
Artikelnummere51424
TidskriftPLoS ONE
Volym7
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Invisible Suffering: Sexual Coercion, Interpersonal Violence, and Mental Health - A Cross-Sectional Study among University Students in South-Western Uganda.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här