The IT potential of haptics: Touch access for people with disabilities

Calle Sjöström

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

120 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In his licentiate thesis, Calle Sjöström sums up his own and Certec's experience from almost five years' work on haptic interfaces for people with disabilities. The haptic technology tested have great potential for future development, but need refinement
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The IT potential of haptics: Touch access for people with disabilities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här