The jazz storyteller: Improvisers’ perspectives on music and narrative

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

131 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The jazz storyteller: Improvisers’ perspectives on music and narrative”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora