The Jewish Modernist: Isaac Grünewald in Bertel Hintze’s Art History

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-22
Antal sidor22
TidskriftJournal of Art Historiography
Nummer15
StatusPublished - 2016 dec. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Citera det här