The Jurassic of Skåne, Southern Sweden

Anders Ahlberg, Ulf Sivhed, Mikael Erlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Jurassic of Skåne, Southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap