The Kepler-11 system: Evolution of the stellar high-energy emission and initial planetary atmospheric mass fractions

D. Kubyshkina, L. Fossati, A. J. Mustill, P. E. Cubillos, M. B. Davies, N. V. Erkaev, C. P. Johnstone, K. G. Kislyakova, H. Lammer, M. Lendl, P. Odert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Ej startade

Sökresultat