The king's spice cabinet-Plant remains from Gribshunden, a 15th century royal shipwreck in the Baltic Sea

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The king's spice cabinet-Plant remains from Gribshunden, a 15th century royal shipwreck in the Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap