The Language of Failure: The Use of Accounts in Financial Reports

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Language of Failure: The Use of Accounts in Financial Reports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi