The Language of Failure: Verbal Accounts in Financial Reports

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Language of Failure: Verbal Accounts in Financial Reports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap