The laws' properties (2001-11-26)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

In this paper I develop a view of the distinction between fake and genuine properties occurring in laws of nature.
Originalspråkengelska
TidskriftPreprint without journal information
StatusUnpublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The laws' properties (2001-11-26)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här