The Lay of the Land: Information Capacity and the Modern State

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Lay of the Land: Information Capacity and the Modern State”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap