The leukocyte complexity and mutational landscape of periampullary adenocarcinoma. Morphology matters.

Sebastian Lundgren

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

190 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The leukocyte complexity and mutational landscape of periampullary adenocarcinoma. Morphology matters.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry