The leukotriene receptor CysLT1 and 5-lipoxygenase are upregulated in colon cancer.

Christian Kamp-Nielsen, John Öhd, Katarina Wikström, Ramin Massoumi, Sailaja Paruchuri, Maria Juhas, Anita Sjölander

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

26 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The leukotriene receptor CysLT1 and 5-lipoxygenase are upregulated in colon cancer.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar