The Library Treasure Hunt: Reach for the Stars. Introducing First Year Students to the Landscape of Scientific Information

Carina Enestarre, Eva Jurlander, Cajsa Andersson, Kristina Holmin, Nina Reistad

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

293 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Library Treasure Hunt: Reach for the Stars. Introducing First Year Students to the Landscape of Scientific Information”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora