The life satisfaction index-a (LSI-A): Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years

Sölve Elmståhl, Johan Sanmartin Berglund, Cecilia Fagerström, Henrik Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The life satisfaction index-a (LSI-A): Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap