The Limits of Judicial Reform in Late-Fifteenth Century China

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)79-96
Antal sidor18
TidskriftBochum Yearbook of East Asian Studies/Bochumer Jahrbuch zue Ostasienforschung
Volym40
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Juridik och samhälle

Citera det här