The long-term health benefits of receiving treatment from qualified midwives at birth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
38 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The long-term health benefits of receiving treatment from qualified midwives at birth”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap