The Macroeconomic Effects of Banking Crises: Evidence from the United Kingdom, 1750–1938

Sean Kenny, Jason Lennard, John Turner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Macroeconomic Effects of Banking Crises: Evidence from the United Kingdom, 1750–1938”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Affärsverksamhet och ekonomi