The Macroeconomic Effects of Banking Crises: Evidence from the United Kingdom, 1750-1938

Seán Kenny, Jason Lennard, John D. Turner

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

305 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Macroeconomic Effects of Banking Crises: Evidence from the United Kingdom, 1750-1938”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi