4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The MafA-target gene PPP1R1A regulates GLP1R-mediated amplification of glucose-stimulated insulin secretion in β-cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap