The making of body differences: physical activity, gender, and age in institutional addiction treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The making of body differences: physical activity, gender, and age in institutional addiction treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap